เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

จส.100 0-2771-9151-8
ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 หรือ 142
เหตุด่วนเหตุร้าย 191
กองปราบ 195
ศูนย์ดับเพลิง 199
ตำรวจทางหลวง 1193
บริการสอบถามโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค 183
ศูนย์ควบคุมการจราจร 197,0-2246-3934
ตำรวจท่องเที่ยว 1699
ฮอทไลน์คลายเครียด 1667
เทียบเวลา 181
รถพยาบาลฉุกเฉิน 0-2281-154
สายด่วนผู้บริโภค อ.ย. 1556
แท็กซี่มิเตอร์ 1545,0-2319-9911
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1155
ศูนย์ส่งกลับ และ รถพยาบาลกรมตำรวจ 0-2255-1133-6
ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999
ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2467-5141-4
สอบถามเด็กหาย 0-2282-1815
สถานีขนส่ง
สายตะวันออก(เอกมัย) 0-2391-2504(ธรรมดา) 0-2391-8097(แอร์)
สายใต้ 0-2894-6122(ธรรมดา) 0-2576-5599(แอร์)
สายเหนือ,ตวอ.เฉียงเหนือ 0-2936-2852-4
รถไฟหัวลำโพง 0-2223-7461

สายการบิน
ท่าอากาศยานดอนเมือง 1566
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0-2132-1888

ไฟฟ้า 1130
ประปา 1125

ปรึกษาปัญหาชีวิต
คลีนิคนิรนาม 0-2256-4107-9
สายด่วนวัยรุ่น 0-2275-6993-4
ฮอทไลน์เพื่อผู้สูงอายุ 0-2246-3246,0-2643-4072